نمونه سوالات علوم

 

 

نمونه سوالات علوم پایه ششم

تهیه و تدوین : مریم موذنی

1-      در هر مورد نیرو بین کدام دو جسم است؟

        شوت کردن توپ با پا (          )      پارو زدن درآب (         )     دوچرخه سواری کردن (            )

2-      نیروهایی مثل آهن ربا که از یک فاصله ای به آهن ربای دیگر یا اجسام آهنی نیرو وارد می کنند بدون آنکه با آن تماس داشته باشند را نیروی غیر تماسی می گویند.

        دو مثال بزن که در آن نیروی غیر تماسی به کار رفته باشد.

        دو مثال بزن که اگر نیروی جاذبه ی زمین نباشد با مشکل رو به رو خواهیم شد.

3-      با انتخاب کلمه ی مناسب داخل پرانتز جمله را کامل کن.

        برای اینکه نیرویی اثر کند ( یک – دو – بیش از دو جسم) لازم است.

4-      نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.

اثرات زلزله

 

 

                                    تخریبی                                                        اجتماعی

                                                                      بهداشتی

 

5-      گفته می شود هر چه تعداد زلزله های کوچک در یک منطقه بیش تر باشد بهتر است. به نظر شما علت چیست؟

6-      زهرا هنگام بازی اسکیت به زمین می خورد بدنش درد می گیرد. علت چیست؟ توضیح دهید.

7-      یک کیسه نایلونی را چندین بار به فرش بکشید. می بینی که مقدار زیادی مو و گرد و غبار به آن می چسبد. علت چیست؟

8-      جمله های زیر را تفسیر کنید.

      الف – در جاده های یخ زده ماسه می پاشند.

      ب- روغنکاری لولای در حرکت آن را آسان می کند.

9-      سه سنگ یکسان را از ارتفاع های مختلف به داخل سطل پر از ماسه رها می کنیم کدام یک بیشتر در ماسه فرو می روند؟ چرا؟

10-  در کلاس یا محیط اطراف خود دو مثال برای حالت های زیر بزن.

1-      نیرو به صورت کشیدن باشد

2-      نیرو به صورت هل دادن باشد.

3-      نیروهای مساوس از دو طرف باشد.  

 

11-  اگر در سالن مدرسه یا سینما نشسته باشی و ناگهان احساس کنی زمین می لرزد و زلزله می آید چه حرکتی عاقلانه است؟

12-  زلزله و آتش فشان اتفاقات درونی کره زمین و خارج از دست انسان است. برای این که در اثر این اتفاق خسارت های کم تری ببینیم چه باید انجام دهیم؟

13-  در فرایند تهیه کاغذ به خمیر کاغذ و در بعضی مواقع پلاستیک اضافه می شود. و در یک مرحله هم مواد رنگ بر استفاده می شود. با استفاده از اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده ای جدول زیر را کامل کن .

ماده ی مورد استفاده

دلیل

گچ

 

مواد رنگ بر

 

پلاستیک

 

 

14-  برای کاهش خسارتی که تهیه ی کاغذ به طبیعت می زند چه راه حلی پیشنهاد می کنی؟

15-  علی از فلزات خوشش می آید. چون فکر می کند می تواند فلزات را برق بیاندازد. به هر شکلی که می خواهد در می آورد و به قول خودش چکش خوارند. فلزات جریان الکتریکی را از خود عبور می دهند. و رسانای جریان گرمایی هستند . در دمای معمولی همه جامدند به جز جیوه که مایع است.

با آنچه از این نوشته فهمیدی ویژگی های فلز را در نمودار زیر خلاصه کن.

 

 

ویژگی های فلزات

16-  جمله زیر را تفسیر کنید.

        اتومبیلی به دیوار برخورد می کند. دیوار فرو می ریزد و اتومبیل نیز خسارت می بیند.

 

17-  در کتاب خواندی که اسید ها  موادی مایع و ترش مزه هستند. مریم فکر می کند برای این که بفهمد یک مایع اسید است یا خیر کافی است آن را بچشد. تو با مریم موافقی ؟ توضیح بده .

 

 

باسمه تعالی

1-      مواد زیر را در دو گروه قرار بده به گونه ای که یکی را انسان ساخته است.

پشم – مقوا- ظرف چینی – چرم – چوب – عاج فیل – پوست مار – دستکش پلاستیکی – عینک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

الف- برای هرگروه نامی بگذار.

ب- اعضای کدام دسته ساخته ی دست بشر نیست؟

ث- کاغذ در کدام گروه قرار می گیرد؟

2-      در گروه خود در مدت 10 دقیقه فهرست موادی را بنویسید که از کاغذ تهیه می شود. (کار گروهی)

هر گروه فهرستی را که تهیه کرده است به تابلوی کلاس بچسباند ببینید کاغذ را در چه مواردی و به چه صورت هایی استفاده کرده اند. آیا می توان موارد مصرف کاغذ را کاهش داد؟

3-      آیا می دانی تولید کاغذ چه مسیری را طی می کند؟ در اینجا رسم کن و آن را شرح بده که چه اتفاقی می افتد؟

الف- در فرایند تهیه کاغذ تغییرات فیزیکی بیشتر است یا شیمیایی؟

ب- تغییرات شیمیایی فرایند تولید کاغذ را نام ببر.

4-      مواد زیر را به دو دسته تقسیم کن.

 

 

 

 

آهن- چوب- کاغذ- مس- پلاستیک- آلومینیم- طلا- نایلون- پارچه

 

 

به هر گروه یک مثال دیگر اضافه کن.. و برای هر گروه یک نام بگذار.

گروه آرش نام یک ستون را فلز ها گذاشته  است و در این ستون آهن- مس- آلومینیم و طلا را نوشته است.

تو در مورد فلزات چه می دانی؟ بنویس.

در محیط اطراف خود چند وسیله را نام ببر که در ساخت  آنها از فلزات استفاده شده است.

 

5-      فلز ها خاصیت هدایتی زیاد دارند. آزمایشی طراحی کن که نشان دهد فلز آهن بهتر از چوب گرما را هداییت می کند.

 

6-      فلزات جریان برق را خوب هدایت می کنند. و می توان از آن ها رشته سیم هایی تهیه کرد که برای هدایت الکتریکی استفاده می شود.

آهن و مس  هر دو فلز هستند. آیا می دانی چرا در سیم های انتقال برق از رشته های مسی استفاده می کنند؟

 

7-      می دانی ماده داخل دماسنج پزشکی یک فلز است . این ماده بسسیار سمی است.

نام این فلز را بپرس و بنویس.

جستجو کن و ببین این فلز مصرف دیگری هم دارد؟

8-      با توجه به آنچه درباره اسیدها یاد گرفتی نقشه مفهومی زیر را کامل کن.

اسیدها

 

اسید ضعیف

 

   

9-      یکی از کارهایی که روزانه انجام می دهی و در آنت نیرو اثر می کند را مثال بزن و بگو نیرو به چه صورتی است؟

10-  در کلاس یا محیط اطراف خود دو مثال برای حالت های زیر بزن .

الف- نیرو به صورت کشیدن باشد.

ب- نیرو به صورت هل دادن باشد.

ج- نیروهای مساوی از دو طرف وارد شود.

11-  دو مثال بزن که در آن نیروی غیر تماسی به کار رفته باشد.

12-  دو مثال بزن که اگر نیروی جاذبه زمین نباشد با مشکل روبه رو خواهیم شد.

13-  نیرویی که هوا وارد می کند ........................................................

14-  در مورد هشدار پزشکان در استفاده از مواد مصنوعی در خوراکی های مورد علاقه کودکان جستجو کن و یک مورد را اینجا بنویس.

 

 

 

 

15-  تفاوت شکر طبیعی با شکر مصنوعی چیست؟ جستجو کن و بنویس.

 

 

 

 

 

 

16-  در جدول زیر می توانی ناجور هر ردیف را پیدا کنی و دلیل را بنویس.

اتفاقات

دلیل

کشیدن – خم کردن- زنگ زدن- ساییدن- حل کردن – گندیدن- سوزاندن – بریدن- خراش دادن- بخار شدن- ذوب شدن- کپک زدن

 

به مثال های روبه رو دو نمونه هم خودت اضافه کن.

 

 

 

 

17-  در فرآیند تولید کاغذ به خمیر کاغذ اگر مرحله افزودن مواد رنگ بر حذف شود، کاغذ های تولید شده چه تفاوتی خواهد داشت؟

18-  کدام مرحله از فرآیند تهیه کاغذ تو را به این فکر می اندازد که باید از طبیعت بهتر نگهداری کنیم؟

19-  چرا باید جنگل را حفظ کرد؟ وجود جنگل چه اهمیتی برای موجودات زنده دارد؟

20-  نقشه مفهومی زیر را کامل کن.

نیرو ها

                                                              

نیروهای تماسی

 

نیرو های غیر تماسی

 


 

 

 

 

                    

 

 

 

 


 منبع: نمونه سوالات ارسالی از خانم مریم موذنی  مدرس علوم پایه ی ششم منطقه فلاورجان

 

****************************************************************

 

یا لطیف.........

 

درس دوم ....................................................سرگذشت دفتر من

1-      در گذشته بر روی چه وسایلی می نوشتند؟ هر کدام چه مزایا و معایبی داشته اند؟

2-      مواد طبیعی چگونه موادی هستند؟ مثال بزنید.

3-      مواد مصنوعی را تعریف کنید و مثال بزنید.

4-      کاغذ طبیعی است یا مصنوعی  ؟ چه استفاده هایی از آن می شود؟ چند مورد نام ببرید.

5-      در ایران در چه سال هایی و توسط چه کسانی  کاغذ ساخته شد؟

6-      ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ ،................. است.

7-      مراحلی را که چوب طی میکند تا تبدیل به کاغذ شود را موردی بیان کنید ؟

8-      قطع بیش از حد درختان جنگل چه اسیبی به چرخه ی اکسیزن میزند؟

9-      یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی ،........................... است.

10-  ازمایشی را برای تغییر رنگ کاغذ بیان کنید.

 

درس سوم ...........................................کارخانه کاغذ سازی  

1-      جنس وسایلی که در کارخانه کاغذ سازی به کار رفته از چیست؟ چرا؟

2-      ویژگی های مهم فلز آهن چیست که در اغلب صنایع بزرگ از آن استفاده می شود؟

3-      چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه های نازک کاغذ از غلطک  های بزرگ اهنی استفاده می شود؟

4-      ازمایشی را که در درس برای تعیین ویزگی های فلز اهن طراحی شده را بیان کنید؟

5-      ،....................موادی هستند که در زندگی روزمره ما صنایع مختلف کاربرد دارند و به دو نوع خوراکی و صنعتی تقسیم میشوند.

6-      اسیدهای صنعتی چه خوصیاتی دارند؟

7-      با اضافه کردن جوهر نمک به سنگ مرمر چه اتفاقی می افتد؟

8-      چرا حدود فاضلاب کارخانه ها به رودخانه ومزارع به انها اسیب می رساند؟

9-      بسته بندی داروها(قرص ها وکپسول ها )از چه جنسی است؟چرا؟

10-  کابل های برق از چه جنسی هستند؟ چرا؟

 

درس چهارم......................................سفر به اعماق زمین

1-      موارد زیر را تعریف کنید.

امواج لرزه ای ..................................................

سنگ کره ........................................................

خمیر کره ........................................................

گوشته زیرین .....................................................

هسته خارجی .....................................................

هسته داخلی .......................................................

 

2-      کامل کنید.

         ..................... وسیله ای هستند که سفر واقعی به درون زمین را می توانند انجام دهند و از سنگ های مختلف عبور      

کنند.

        امواج لرزه ای درون زمین ، از سنگ های سخت و متراکم ................. و از سنگ های نرم و کم تراکم ...............

       عبور می کنند.

      دانشمندان با استفاده از ................... در بخش های مختلف درون زمین ، به ویژگی های لایه های درونی آن پی می 

     برند.

     ساختمان درونی زمین، بر اساس ..................و .................. به سه لایه ی پوسته ، گوشته و هسته تقسیم بندی می    

     شوند.

    .............. قسمت جامد و بالای گوشته است که ضخامت آن حدود 100 کیلومتر است.

    به بخشی از کره زمین که حالت خمیری دارد و زیر سنگ کره قرار دارد  .................. می گویند.

    هسته زمین به دو بخش ..................... و ...................... تقسیم می شوند.

    هسته خارجی زمین حالت ...................... دارد اما هسته داخلی که در عمق بیشتری واقع شده است به حالت

    .................... می باشد.

3-      در مورد امواج لرزه ای آنچه می دانید بنویسید.

4-      امواج لرزه ای چگونه از درون زمین عبور می کنند؟ توضیح دهید.

5-      نتیجه ی شکستن چوب خشک و مرطوب را با یک دیگر مقایسه نید.

6-      مواد بر اساس حالت حالت مواد تشکیل دهنده لایه های درونی زمین به چند قسمت تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7-      نمودار مفهومی لایه های درونی زمین را رسم کنید.

8-      حرکت قطعات سنگ کره بر روی خمیر کره چه پدیده هایی را باعث می شود؟

 

درس پنجم .............................................زمین پویا

1-      زمین لرزه چیست؟

2-      آزمایش برای نشان دادن لایه های زمین مثال بزنید و در مورد آن توضیح دهید.

3-      زمین لرزه چه موقع رخ می دهد؟

4-      ................. به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند.

5-      آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟چرا؟

6-      اثرات حاصل از زمین لرزه از نظر بهداشت به چه صورت است؟

7-      چند مورد از فعالیت هایی را که باید بعد از وقوع زمین لرزه انجام داد را بیان کنید.

8-      یک کوه آتشفشان از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

9-      مواد آتشفشانی چگونه اند؟

10-  آتشفشان از نظر فعالیت ممکن است ...........،............... و یا ............... باشند.

11-  موارد زیر را تعریف کنید.

آتشفشان فعال .................................

آتشفشان نیمه فعال ...........................

آتشفشان خاموش ..........................

12-  با روشن کردن ماده شیمیایی ........................ در آزمایشگاه ، می توان فعالیت آتشفشان را نشان داد.

13-  یکی از گازهایی که از آتشفشان ها خارج می شود ................ است که در آزمایشگاه با موادی چون جوش شیرین ،آب و سرکه به وجود می آید.

14-  مهم ترین گازهای آتشفشانی را نام ببرید.

15-  موارد مربوطه را به جای خودش وصل کنید.

                                                                                     تشکیل دریاچه

                   ضررهای آتشفشانی                                          ریزش باران اسیدی

                                                                                     ایجاد سونامی

                    فوائد آتشفشان                                                 انتشار گازهای سمی

                                                                                                 توسعه گردشگری

                                                                                                 تولید سنگ های با ارزش

                                                                                                 ایجاد زمین حاصلخیز

 

درس ششم........................................ورزش و نیرو

1-      در علوم،هل دادن یا کشیدن معادل ..................است.

2-      وقتی حرکت جسم تغییر می کند که .................... .

3-      نیرو ناشی از ................................. است  .

4-      برای ظاهر شدن نیرو حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند؟با یک مثال توضیح دهید.

5-      آزمایشی طراحی کنید که حالتی را نشان دهد که نیرو ها اثر همدیگر را خنثی کنند و جسم حرکت نکند.

6-      در کدام یک از موارد زیر نیرو وارد شده است؟

         بستن پنجره                                                            گلدان روی میز

        کشیدن جعبه روی زمین                                              توپ را به زمین زدن

       هل دادن ماشین                                                        حوله آویزان به چوب لباسی

 

درس هفتم ............................................ورزش و نیرو

1-      موارد زیر را تعریف کنید.

         نیروی گرانشی ............................................

        وزن .........................................................

       نیروی مغناطیسی ...........................................

       نیروی الکتریکی.............................................

       نیروی اصطکاک ..........................................

       نیروی مقاومت هوا  ......................................

2-      چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب به سمت زمین جریان پیدا می کند؟

3-      چرا وقتی جسمی را به بالا چرتاب می کنیم، دوباره به سمت زمین بر می گردد؟

4-      اگر نیروی جاذبه ی زمین بر اجسام وارد نشود چه اتفاقاتی می افتد؟

5-      جرم با وزن چه فرقی دارد؟

6-      آزمایشی را که نیروی مغناطیسی را ثابت می کند توضیح دهید.

7-      قطب های همنام آهن ربا یک دیگر را ................. و قطب های ناهمنام آهن ربا یک دیگر را ............... .

8-      آزمایشی که نیروی الکتریکی را معرفی می کند مثال بزنید.

9-      نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود ................... نام دارد.  

10-  چرا راه رفتن روی یخ و برف  مشکل است؟ توضیح دهید.

11-  نیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود، ..................نام دارد. این نیرو همواره ................. جهت حرکت بر جسم اثر می گذارد.

12-  برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سر نخوردن اتومبیل ها باید چه اقداماتی انجام گیرد؟

13-  برای کم کردن اصطکاک از چه راه هایی استفاده می شود؟ مثال بزنید.

14-  نیروی مقاومت هوا را با یک آزمایش توضیح دهید.

15-  با دمیدن هوا بر روی باریکه ای از کاغذ ، کاغذ به سمت بالا حرکت می کند چرا؟

16-   دلیل اینکه ممکن است در روزهای طوفانی سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است چیست؟ 

17-  به هواپیمای در حال حرکت، علاوه بر نیروی جاذبه زمین و مقاومت هوا،نیرویی رو به بالا وارد می شود که اصطلاحاً به آن ..................... گفته می شود.

منبع: سوالات ارسال شده توسط خانم بهرامی اردالی آموزگار پایه ی ششم منطقه فلاورجان 

 


نویسنده: ..:: مجتبی بهرامی ::..

.:: آخرین مطالب ::.

» ( شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ )
» نقاشی ( شنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۴ )
» عاشورای حسینی ( جمعه ۹ آبان۱۳۹۳ )
» ( پنجشنبه ۲ مرداد۱۳۹۳ )
» طلب بخشش در شب قدر ( چهارشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۳ )
» شب قدر ( چهارشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۳ )
» شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( پنجشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۳ )
» چند شگفتی و زیبایی در ریاضی ( دوشنبه ۲ تیر۱۳۹۳ )
» ویژه رحلت حضرت امام خمینی (ره) ( چهارشنبه ۱۴ خرداد۱۳۹۳ )
» پیام تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه ( شنبه ۹ فروردین۱۳۹۳ )
» بهار ( جمعه ۱ فروردین۱۳۹۳ )
» ( چهارشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۲ )